Predujmovi u sustavu fiskalizacije, obveza izdavanja fiskaliziranih računa

Datum: 07.05.2018, Ponedjeljak
Klasa: 410–01/18–01/577
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit obveznika iz dostavnog popisa kojim traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16, dalje u tekstu: Zakon), glede uzimanja predujmova – depozita za pružene usluge rezervacije, te obveze izdavanja računa po tom osnovu.
 
U nastavku dostavljamo slijedeće mišljenje.
 
      Odredbe Zakona uređuju postupak fiskalizacije kao skup mjera kojima se uvodi nadzor nad izdavanjem računa u prometu gotovinom na području Republike Hrvatske. Zakonom se, između ostalog, uređuje postupak fiskalizacije u prometu gotovinom, obveznike fiskalizacije, sadržaj računa za provedbu fiskalizacije te propis koja se sve sredstva plaćanja smatraju gotovinom.
       Dakle, Zakon ne uređuje obvezu izdavanja računa, već postupak fiskalizacije kada postoji obveza izdavanja računa koji se naplaćuju sredstvima koja se prema Zakonu smatraju gotovinom. Člankom 2. točkom 5. Zakona propisana su sredstva koja se smatraju gotovinskim plaćanjem (novčanice, kartice, ček ili drugi sličan način plaćanja).
       Glede konkretnog pitanja iz upita, može se zaključiti da obveznik fiskalizacije za buduću uslugu ili robu od kupca uzima predujam –  depozit, te stoga nije bitno kojim se imenom nazivaju preuzeta sredstva, već da obveznik fiskalizacije u svom prodajnom prostoru ima sredstva koja se smatraju gotovinom. Kako obveznik sada raspolaže sredstvima koja se smatraju gotovinom, prema Zakonu za ista je u obvezi provesti postupak fiskalizacije i kupcu od koga je preuzeo sredstva, odmah izdati fiskalizirani račun.
      Ako kupac predujam – depozit plaća putem online sučelja, odnosno prodaja na daljinu u sredstvima koja se smatraju gotovinom, obveznik fiskalizacije je dužan provesti postupak fiskalizacije  i kupcu izdati fiskalizirani račun. Fiskalizirani račun je moguće predati kupcu osobno u papirnatom obliku ili dostaviti na elektroničku poštu, drugi elektronički nosač ili uređaj pod uvjetom da isti pristane na takvu dostavu i da osigura da se izdani račun u svakom trenutku može vidjeti na zahtjev ovlaštene osobe i bude čitljiv temeljem članka 66. stavka 8. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16).
      Kako se radi o online rezervaciji i plaćanju depozita za buduću uslugu u vremenu od 0 do 24 sata, također je moguće fiskalizirani račun kupcu dostaviti u elektroničkom obliku uz potvrdu o rezervaciji.
      Nadalje, za djelatnost koja se odvija u više faza prodaje ili usluživanja za istog kupca, odnosno pruža se uzastopno niz prodaja ili usluživanja, po dovršetku prodaje ili obavljenoj usluzi, obveznik fiskalizacije provodi novi postupak fisaklizacije i izdaje novi fiskalizirani račun umanjen za prethodni postupak fiskalizacije i izdan fiskalizirani račun po primljenom predujmu ili depozitu.

Povratak na mišljenja