Depozit i prijenos dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Depozit i prijenos dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava
Stranica:
81.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom proračunskom praktikumu knjiži se oročenje novčanih sredstava kada se ono proteže između dvije proračunske godine i prijenosi dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava. Ako se novčana sredstava oročavaju unutar godine ne iskazuju se ni primitci ni izdatci, no ako ono prelazi zadnji dan proračunske godine moraju se iskazati i primitci te godine i izdatci u sljedećoj godini. Prijenosi dugotrajne imovine unutar općeg proračuna mogu prouzročiti upotrebu određene podskupine računa, dok u nekim okolnostima to i ne mora biti tako.

  1. Kratkoročno oročenje pri prijelazu između godina
  2. Prijenos dugotrajne nefinancijske imovine unutar proračunskog sustava
Hashtags:
#Depozit, #DugotrajnaImovina, #ProračunskiSustav, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo