Depoziti i prijenos sredstava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Depoziti i prijenos sredstava
Stranica:
48.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju: valutna klauzula koja se pojavljuje kod oročavanja novca te prijenos sredstava od nadležnog proračuna njegovom proračunskom korisniku za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Samo se realizirana razlika valutne klauzule iskazuje kao prihod odnosno rashod, dok to nije dopušteno za onu koja to nije. Pri prijenosu novca za redovito poslovanje nadležan proračun može upotrijebiti račun iz računskog plana koji odgovara vrsti rashoda za koju se daje novac ili „zbirni“ račun iz podskupine računa koja nosi naziv: Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti.

1. Valutna klauzula pri oročenim depozitima
2. Prijenos sredstava podređenom proračunskom korisniku

Hashtags:
#Depozit, #ProračunskiKorisnici, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo