Računovodstveno praćenje dugoročnih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Računovodstveno praćenje dugoročnih obveza
Stranica:
23.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Dugoročne obveze su obveze čiji je rok dospijeća odnosno plaćanja poslije datuma bilance dulji od dvanaest mjeseci. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje dugoročnih obveza na primjerima iz poslovne prakse i navodi odvojene primjere računovodstvenog praćenja dugoročnih obveza prema poduzetnicima unutar grupe, obveza prema poduzetnicima koji su povezani sudjelujućim interesom i obveza prema nepovezanim poduzetnicima.

 1. Definiranje dugoročnih obveza
 2. Utvrđivanje vrijednosti obveza
 3. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
 4. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
 5. Obveze za zajmove, depozite i slično
 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
 7. Obveze iz financijskog lizinga
 8. Obveze za predujmove
 9. Obveze prema dobavljačima
 10. Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima
 11. Dugoročne obveze prema državi i ostale obveze
 12. Odgođena porezna obveza
 13. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo