Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza
Stranica:
20.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza odnosno obveza čiji je rok dospijeća odnosno plaćanja poslije datuma bilance kraći od dvanaest mjeseci. Pri tome daje primjere računovodstvenog praćenja kratkoročnih obveza prema poduzetnicima unutar grupe, obveza prema poduzetnicima koji su povezani sudjelujućim interesom i obveza prema nepovezanim poduzetnicima.

1. Definiranje kratkoročnih obveza
2. Priznavanje vrijednosti kratkoročnih obveza
3. Kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe
4. Kratkoročne obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
5. Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično
6. Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
7. Kratkoročne obveze za predujmove
8. Kratkoročne obveze prema dobavljačima
9. Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima
10. Kratkoročne obveze prema zaposlenicima
11. Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
14. Ostale kratkoročne obveze
15. Zaključak

Hashtags:
#HSFI13, #KratkoročneObveze, #MSFI19, #Računovodstvo