Računovodstvo zakupa poslovnog prostora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
Stranica:
33.
Autor/i:
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Ugovor o zakupu poslovnog prostora poduzetnici mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama – vlasnicima poslovnog prostora. Nakon sklapanja ugovora pojavljuju se novi poslovni događaji koje treba evidentirati u poslovnim knjigama.
      U posljednje vrijeme aktualno je privremeno smanjenje cijene zakupa zbog ograničenja u radu izazvanog pandemijom koronavirusa.
      Autor u ovom članku obrazlaže računovodstveni i porezni položaj poslovnih događaja povezanih sa zakupom poslovnog prostora za poduzetnike koji primjenjuju Hrvatske standarde financijskog izvješćivanja.

1. Uvod
2. Računovodstveno praćenje poslovnog prostora koji je predmet najma (zakupa)
3. Ugovor o zakupu
4. Režijski troškovi
5. Troškovi tekućeg održavanja poslovnog prostora u zakupu
6. Ulaganje u poslovni prostor u zakupu
7. Zaključak

Hashtags:
#Popusti, #PoslovniProstori, #Računovodstvo, #UgovorOZakupu, #UlaganjeUTuđuImovinu