Potpora za očuvanje radnih mjesta i zakup poslovnog prostora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Potpora za očuvanje radnih mjesta i zakup poslovnog prostora
Stranica:
76.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja primitka potpore za očuvanje radnih mjesta te zakup poslovnom prostora. Primitak potpore za očuvanje radnih mjesta iskazuje se prihodom bez obzira na način njezina ostvarivanja. Kod zakupa poslovnog prostora može se uime zakupodavca koji je fizička osoba preuzeti njegova obveza poreza na dohodak od imovine, ali to s motrišta neprofitne organizacije ima obilježje zakupnine, a ne poreza.

1. Potpora za očuvanje radnih mjesta
2. Zakup poslovnog prostora

Hashtags:
#CovidPotpore, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #OčuvanjeRadnihMjesta, #PoslovniProstori, #Računovodstvo, #UgovorOZakupu