Konsolidacija financijskih izvješća za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Konsolidacija financijskih izvješća za 2019. godinu
Stranica:
47.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća obvezni su ih predati za javnu objavu do 30. rujna tekuće godine, a iznimno za 2019. godinu obvezu konsolidacije financijskih izvješća prijaviti do 30 lipnja te konsolidirana izvješća do 30. listopada 2020. godine. Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je čl. 23. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20., dalje: ZOR) i čl. 250.b. odnosno 431.b. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 – 40/19., dalje: ZTD). Konsolidaciju financijskih izvješća mikro, mali i srednji poduzetnici pripremaju prema zahtjevima HSFI-ja 2 – Konsolidirani financijski izvještaji, a veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa prema zahtjevima MSFI-ja 10 – Konsolidirani financijski izvještaji odnosno MSFI-ja 3 – Poslovna spajanja.

1. Konsolidirana financijska izvješća
2. Obveza konsolidacije financijskih izvješća
3. Konsolidirano godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
4. Konsolidirano nefinancijsko izvješće
5. Konsolidirano izvješće o plaćanjima javnom sektoru
6. Računovodstvo ulaganja u ovisna društva
7. Iskazivanje goodwilla i prihoda od povoljne kupnje
8. Pravila i postupci konsolidacije
9. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
10. Objava konsolidiranih financijskih izvješća
11. Revizija konsolidiranih financijskih izvješća
12. Poslovna spajanja unutar grupe prema HSFI-ju 2
13. Bilješke u vezi s konsolidacijom
14. Zaključak

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #Grupa, #JavnaObjava, #Konsolidacija, #Računovodstvo