Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2023, str. 39
Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Obveznici konsolidacije su matična društva te ona trebaju sastaviti i javno objaviti godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2022 godinu najkasnije ...

Vijesti
Prijava obveze konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja
Četvrtak, 13.04.2023.

Društvo koje u grupi predstavlja matično društvo prema odredbama čl 34 st 9 Zakona o računovodstvu Nar nov br 78 ...

pip - 10.2022, str. 77
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Uporaba, korištenje i uživanje
 2. Konsolidacija pravnog akta
 3. Tijek, mirovanje i prekid roka
 4. Točke i zarezi u pisanju brojeva

rrif - 7.2022, str. 44
Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Matična društva kao obveznici konsolidacije trebaju sastaviti godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2021 godinu i javno ih objaviti najkasnije u ...

rrif - 6.2021, str. 63
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Konsolidirana financijska izvješća uobičajeno se predaju za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno za 2020 godinu obvezu ...

Vijesti
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Petak, 28.05.2021.

Moramo li svi konsolidirati financijska izvješća Je li i moj d o o dio grupe Odlučuje većina Na konsolidiranu dobit ...

Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
24.03.2021

U prodaji je XII izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF ov ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
Pror - 1.2021, str. 3
Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva za 2020 godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji ...

rrif - 6.2020, str. 47
Konsolidacija financijskih izvješća za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno ...

Pror - 3.2020, str. 2
Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.

I u sustavu proračuna provodi se konsolidacija financijskih izvještaja prema temeljnim konsolidacijskim načelima Kako se provodi konsolidacija financijskih izvještaja ...

Pror - 1.2020, str. 5
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Protekla je još jedna proračunska godina Za nju kao i za prethodnu 2018 proračunsku godinu potrebno je u sustavu ...

rrif - 6.2019, str. 26
Konsolidacija financijskih izvješća za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća za 2018 godinu obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
Petak, 17.05.2019, 410-23/19-16/1

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Računovodstveno praćenje nekretnine koja služi za smještaj zaposlenika predstavništva i priznavanje troškova
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske dalje RH u sustavu PDV a koje ima otvoreno predstavništvo u Mađarskoj koje nema pravnu ...

Pror - 3.2019, str. 5
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračuna
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.

Konsolidirani financijski izvještaji su i u sustavu proračunskog računovodstva jedna bitna vrsta financijskih izvještaja u kojima su podatci za ...

Vijesti
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.

Razdjeli državnog proračuna i jedinice lokalne i područne regionalne samouprave dužni su kako bi Ministarstvo financija moglo izvršiti konsolidaciju ...

rrif - 1.2019, str. 48
Zakon o računovodstvu – izmjene i dopune
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

O izmjeni postojećeg Zakona o računovodstvu govori se već godinu dana Na kraju je izmjena i dopuna upućena u ...

Pror - 1.2019, str. 16
Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja 2018. godine u sustavu proračuna
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje primjenjuju proračunsko računovodstvo moraju protekom proračunske godine sastaviti i predati i financijske izvještaje u okviru sustava proračunskog ...

rrif - 6.2018, str. 36
Konsolidacija financijskih izvješća za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća za 2017 godinu obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće ...

rrif - 1.2018, str. 222
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Autorica u članku upućuje obveznike u sustavu proračuna na rokove predaje godišnjih financijskih izvještaja ali se osvrće i na ...

rrif - 7.2017, str. 50
Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Autorica u članku podsjeća sve obveznike u sustavu proračuna na obvezu sastavljanja i dostave polugodišnjih financijskih izvještaja U odnosu ...

rrif - 6.2017, str. 55
Konsolidacija financijskih izvješća za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Krajnji rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2016 je 30 rujna tekuće godine Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana ...

Mišljenja
Preispitivanje danog mišljenja o dvojezičnom izdavanju računa
Četvrtak, 04.05.2017, 410-01/13-01/3534

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Pror - 1.2017, str. 19
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

S obzirom na to da se uskoro moraju predati godišnji financijski izvještaji iz sustava proračunskog računovodstva ovim se člankom ...

rrif - 6.2016, str. 46
Konsolidacija financijskih izvješća za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Financijska izvješća za 2015 godinu objavljuju se prema propisima koji su vrijedili u 2015 jer je Zakon o računovodstvu Nar ...

rrif - 1.2016, str. 305
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Za 2015 godinu potrebno je u sustavu proračuna sastaviti godišnji financijski izvještaj kako to uređuju računovodstveni propisi S obzirom na ...

Pror - 7.2015, str. 9
Dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2015. godinu
Autori: Katarina BROZIĆ PUČEK , dipl. oec.
Andrea KOCELJ , mag. oec.

Republika Hrvatska morala je usvojiti dodatne mjere fiskalne konsolidacije učinkom u 2015 Stoga su provedene određene mjere na prihodovnoj i ...

rrif - 6.2015, str. 38
Konsolidacija financijskih izvješća
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Rok za predaju u FINA u konsolidiranih financijskih izvješća za 2014 je najkasnije 30 rujna tekuće godine Obveza konsolidacije financijskih ...

rrif - 6.2014, str. 174
Dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2014.
Autori: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.

Izmjenama i dopunama državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014 koje imaju utjecaj i na prihodnu i na ...

rrif - 6.2014, str. 46
Konsolidacija financijskih izvješća
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2013 je najkasnije 30 rujna tekuće godine Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je ...

Pror - 5.2014, str. 10
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014.
Autori: Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.

Donesene su Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014 godinu i projekcija za 2015 i 2016 godinu Njima ...

rrif - 12.2013, str. 29
Što donosi nova računovodstvena Direktiva EU 2013/34/EU
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

U lipnju 2013 Europski parlament i Vijeće Europske unije usvojili su novu računovodstvenu Direktivu 2013 34 EU o godišnjim ...

Pror - 9.2013, str. 15
Obvezne kontrole u Obrascu PR-RAS
Autori: Mr. sc. Andreja MILIĆ
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec

S obzirom na to da u sustavu proračuna postoji različit i širok obuhvat statusno različitih pravnih osoba a da su ...

rrif - 7.2013, str. 222
Proračunski financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.
Autor: Andreja Milić , dipl. oec.

U sustavu računovodstva proračuna i proračunskih korisnika utvrđena su tromjesečna obračunska razdoblja tijekom proračunske kalendarske godine stoga se treba sastaviti ...

rrif - 6.2013, str. 50
Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je čl 16 Zakona o računovodstvu i čl 250 b odnosno 431 b ZTD ...

rrif - 12.2012, str. 158
Ulagateljska društva
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE Autorica u članku obrazlaže amandmane donesene na MSFI 10 MSFI 12 i MRS 27 ...

rrif - 9.2012, str. 19
Nerealna očekivanja od Zakona koji bi trebao otkloniti financijski nered
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Povodom Prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi dalje Zakon prošao ...

rrif - 6.2012, str. 34
Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Pri konsolidaciji financijskih izvješća mali i srednji poduzetnici postupaju prema zahtjevima HSFI 2 Konsolidirani financijski izvještaji a veliki poduzetnici i ...

Knjiga
Računovodstvo poslovnih spajanja
29.02.2012

Knjiga RAČUNOVODSTVO POSLOVNIH SPAJANJA obrađuje problematiku poslovnih spajanja vrednovanje goodwilla mjerenje nekontrolirajućih interesa podjele društava kapitala konsolidaciju ovisnih društava razmjernu ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poslovnih spajanja
rrif - 12.2011, str. 130
Zajednički pothvati – MSFI 11
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije Kako je već objavljeno u prijašnjim brojevima RRiF a Odbor za međunarodne računovodstvene standarde ...

rrif - 6.2011, str. 19
Konsolidirana financijska izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je odredbama čl 16 Zakona o računovodstvu i odgovarajućim odredbama ZTD a Mali i srednji ...

rrif - 2.2011, str. 210
Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE Dana 7 siječnja 2011 IASB je objavio tekst standarda MSFI 10 Konsolidacija u obliku ...

Vijesti
Konsolidacija financijskih izvješća
Ponedjeljak, 27.09.2010.

Konsolidirana financijska izvješća sastavlja matica Prema čl 16 Zakona o računovodstvu Nar nov br 109 07 Matica je društvo koje ...

rrif - 9.2010, str. 25
Problematika derivatne izrade konsolidiranog financijskog izvješća za koncern i iskaz vlastitog kapitala
Autor: Prof. dr. sc. Karlheinz KUTING

Njemačka bilančna praksa U članku iz Njemačke poslovne prakse i najpoznatijeg njemačkog autora iz područja bilanciranja prikazuje se konsolidacija na ...

rrif - 2.2010, str. 198
Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2009.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.

Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika Konsolidacija financijskih izvještaja u proračunskom računovodstvu provodi se prema odredbama posebnih propisa Nju ne provode ...

rrif - 12.2009, str. 148
Rasprave o konsolidaciji, financijskim instrumentima i financijskim izvještajima
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Na redovitoj mjesečnoj sjednici Odbora za međunarodne računovodstvene standarde dalje Odbor koja je održana od 19 do 23 listopada 2009 ...

pip - 10.2009, str. 80
Nadzor koncentracija poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja Europske unije
Autor: Dr. sc. Jasminka PECOTIĆ KAUFMAN, dipl. iur.

Provođenje nadzora koncentracija poduzetnika na nadnacionalnoj razini u Europskoj uniji dano je u nadležnost Europske komisije Ona putem sustava ...

rrif - 9.2009, str. 81
Klasifikacija izdanih prava, konsolidacija, neizvjesna imovina i obveze
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE Na svojoj redovitoj mjesečnoj sjednici Odbor je raspravljao o klasifikaciji izdanih prava konsolidaciji prekidu ...

rrif - 4.2009, str. 31
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Autor: Mr. sc. Dubravka Kopun (ml.)

Pravilnikom o strukturi bilance i računa dobitka i gubitka utvrđena je obveza iskazivanja odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza ...

rrif - 3.2009, str. 121
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja poduzeća koja nemaju javnu odgovornost
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

 • NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE