Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva

Datum: 26.02.2019, Utorak
Autor: N.D.

      Razdjeli državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su, kako bi Ministarstvo financija moglo izvršiti konsolidaciju općeg proračuna, provesti konsolidaciju financijskih izvještaja svih proračunskih korisnika u njihovoj nadležnosti koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

      Rokovi predaje konsolidiranih financijskih izvještaja su različiti. Prvi od njih je 28. veljače 2019. godine.

      O rokovima predaje konsolidiranih izvještaja te postupcima konsolidacije kod različitih skupinama njihova sastavljanja pisano je u članku koji je objavljen u prilogu časopisu Računovodstvo, revizija i financija br. 3/19, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnikastr. 2

Povratak na vijesti