Obvezne kontrole u Obrascu PR-RAS

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 9.2013
Članak:
Obvezne kontrole u Obrascu PR-RAS
Stranica:
15.
Autor/i:
Mr. sc. Andreja MILIĆ
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Sažetak:

S obzirom na to da u sustavu proračuna postoji različit i širok obuhvat statusno različitih pravnih osoba, a da su računovodstveni propisi jedinstveni za cijeli proračunski sustav, razložno je očekivati da različite osobe ne mogu imati jednake vrste prihoda i primitaka. Kako bi se osigurala točnija konsolidacija financijskih izvještaja, u sustav financijskog izvještavanja ugrađene su neke nove kontrole koje ponajprije onemogućuju pravnim osobama različite proračunske razine upisivanje podataka koji im ne mogu biti svojstveni. U članku se navode te novo uvedene kontrole financijskih izvještaja koje će se primjenjivati i na financijske izvještaje za razdoblje od siječnja do rujna 2013.
1. Uvod
2. Zajednički porezi
3. Porez na dobitak
4. Porez na dodanu vrijednost, posebni porezi i trošarine
5. Carine i ostali javni prihodi
5. Inozemno zaduživanje te ostali primitci i izdatci

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo