Prilog proračun i proračunski korisnici

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2014. - 2016.
Pror - 9.2013, str. 3
Neke knjigovodstvene rješidbe u proračunskom sustavu
Pror - 9.2013, str. 9
Obvezne kontrole u Obrascu PR-RAS
Pror - 9.2013, str. 15
Novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna
Pror - 9.2013, str. 19
Novi Pravilnik o proračunskom nadzoru
Pror - 9.2013, str. 23
Pregled uputa Ministarstva financija namijenjenih zdravstvenim ustanova u sanaciji
Pror - 9.2013, str. 28
Odgovori na pitanja iz područja javne nabave
Pror - 9.2013, str. 32
Sukob interesa na državnoj i lokalnoj razini
Pror - 9.2013, str. 38
Konstituiranje predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 9.2013, str. 46
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Pror - 9.2013, str. 54
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 9.2013, str. 57
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 9.2013, str. 63