Prilog proračun i proračunski korisnici 9/2013

Web izdanje 24,89
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2014. - 2016.
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Neke knjigovodstvene rješidbe u proračunskom sustavu
Autori: Mr. sc. Andreja MILIĆ
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Obvezne kontrole u Obrascu PR-RAS
Autori: Mr. sc. Andreja MILIĆ
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna
Autori: Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Novi Pravilnik o proračunskom nadzoru
Autor: Slavka Malenica, dipl. oec.
Pregled uputa Ministarstva financija namijenjenih zdravstvenim ustanova u sanaciji
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Odgovori na pitanja iz područja javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Sukob interesa na državnoj i lokalnoj razini
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Konstituiranje predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.