Konstituiranje predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 9.2013
Članak:
Konstituiranje predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
46.
Autor/i:
Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Sažetak:

Novim Zakonom o lokalnim izborima, koji je objavljen u Nar. nov., br. 144/12. i stupio je na snagu 29. prosinca 2012., uređena su pitanja vezana uz lokalne izbore, odnosno izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Navedenim su Zakonom uređena i pitanja koja se odnose na: konstituiranje predstavničkog tijela nakon provedenih izbora i utvrđenih rezultata istih, početak mandata članova predstavničkih tijela, nespojivosti istodobnog obnašanja dužnosti za članove predstavničkih tijela koje se proširuju, na detaljniju razradu pitanja mirovanja mandata i zamjenjivanje člana predstavničkog tijela te druga pitanja.
1. Uvod
2. Konstituirajuće sjednice predstavničkih tijela
3. Nespojive dužnosti
4. Mirovanje mandata
5. Aktiviranje mandata
6. Zamjena člana predstavničkog tijela
7. Prijevremeni prestanak mandata člana predstavničkog tijela
8. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #UpravnoPravo