Novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 9.2013
Članak:
Novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna
Stranica:
19.
Autor/i:
Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Objavljen je novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (Nar. nov., br. 96/13., dalje: Pravilnik).
O razlozima njegova donošenja i o tome što se očekuje od korisnika proračuna u vezi s pitanjem daljnjeg razvoja unutarnje revizije u javnom sektoru, autori obrazlažu u nastavku članka.
1. Dosadašnje ustrojstvo unutarnje revizije i poteškoće
2. Daljnji razvoj unutarnje revizije
3. Promjene i novosti koje donosi novi Pravilnik
4. Prijelazno razdoblje za prilagodbu na nove kriterije
5. Usporedba Pravilnika iz 2008. i Pravilnika

Hashtags:
#Proračunsko, #Revizija