Uočene nepravilnosti u poslovanju JLP(R)S

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2014
Članak:
Uočene nepravilnosti u poslovanju JLP(R)S
Stranica:
69.
Autor/i:
Vladimirka TELENTA , dipl. oec.
Sažetak:
Po provedenoj državnoj reviziji poslovanja jedinica državnog sektora i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. uočene su neke vrste pogrešaka koje su učestale. O njima piše autorica članka uz naputak Državnog ureda za reviziju kako ih treba uskladiti s pozitivnim propisima.

Hashtags:
#Proračunsko, #Revizija