Prilog proračun i proračunski korisnici 11/2014

Kontrole potrošnje izvora financiranja u sustavu državne riznice
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Kako pravilno ispuniti obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Suglasnost za preuzimanje obveza
Autori: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Utjecaj poreznih reformi na fiskalni kapacitet lokalnih zajednica
Autor: Maja CONER , univ. spec. oec., bacc. adm. publ., ovl. rač. i ovl. forenzičar
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Nabava građevinskih radova u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti
Autor: Sandra PERKO , dipl. oec.
Odnos lokalnog predstavničkog i izvršnog tijela
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Proces planiranja na državnoj te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2015.-2017.
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Financijski plan ustanova u kulturi - primjer kazališta
Autori: Iva BRKIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Granski kolektivni ugovor u osnovnom obrazovanju
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.
Administrativno-tehničko i pomoćno osoblje u školskim ustanovama
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.
Uočene nepravilnosti u poslovanju JLP(R)S
Autor: Vladimirka TELENTA , dipl. oec.