Prilog proračun i proračunski korisnici

Kontrole potrošnje izvora financiranja u sustavu državne riznice
Pror - 11.2014, str. 3
Kako pravilno ispuniti obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa
Pror - 11.2014, str. 6
Suglasnost za preuzimanje obveza
Pror - 11.2014, str. 11
Utjecaj poreznih reformi na fiskalni kapacitet lokalnih zajednica
Pror - 11.2014, str. 15
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
Pror - 11.2014, str. 18
Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi
Pror - 11.2014, str. 27
Nabava građevinskih radova u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti
Pror - 11.2014, str. 35
Odnos lokalnog predstavničkog i izvršnog tijela
Pror - 11.2014, str. 43
Proces planiranja na državnoj te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2015.-2017.
Pror - 11.2014, str. 50
Financijski plan ustanova u kulturi - primjer kazališta
Pror - 11.2014, str. 54
Granski kolektivni ugovor u osnovnom obrazovanju
Pror - 11.2014, str. 59
Administrativno-tehničko i pomoćno osoblje u školskim ustanovama
Pror - 11.2014, str. 63
Uočene nepravilnosti u poslovanju JLP(R)S
Pror - 11.2014, str. 69