Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2014
Članak:
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
Stranica:
18.
Autor/i:
Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se uvijek. Od njegove primjene pripisana su izuzeća. Ona se odnose na javne naručitelje (javne i sektorske).
Ovaj članak obrađuje ta izuzeća te ih promatra i povezuje s novinama koje donosi nova direktiva 2014/24/ EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94)

Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko