Kontrole potrošnje izvora financiranja u sustavu državne riznice

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2014
Članak:
Kontrole potrošnje izvora financiranja u sustavu državne riznice
Stranica:
3.
Autor/i:
Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Proračunske klasifikacije omogućavaju da se prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju i prate po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.
Prihodi i primici povezani su s rashodnom stranom proračuna na način da je u sustavu državne riznice uvedena automatska kontrola trošenja rashoda i izdatka po pojedinom izvoru.
O vrstama izvora (osim grupe izvora 2 Doprinosi za obvezna osiguranja) i kontrolama njihova trošenja u okviru državnog proračuna piše autorica ovog članka.
Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo