Kako pravilno ispuniti obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2014
Članak:
Kako pravilno ispuniti obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa
Stranica:
6.
Autor/i:
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Sažetak:
Kako pravilno ispuniti obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka zakona i drugih propisa
Svaki predlagatelj propisa je uz prijedlog zakonskog ili podzakonskog propisa te akta planiranja kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske ili kojeg Vlada Republike Hrvatske predlaže na donošenje Hrvatskom saboru dužan izraditi i Iskaz o procjeni fiskalnog učinka koji se daje na Obrascu PFU.
Obrazac se rabi i pri nekim postupcima kojima se traži davanje suglasnosti  za zaduživanje

Hashtags:
#JavneFinancije, #Proračunsko