Odnos lokalnog predstavničkog i izvršnog tijela

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2014
Članak:
Odnos lokalnog predstavničkog i izvršnog tijela
Stranica:
43.
Autor/i:
Katarina SERDAR, dipl. iur.
Sažetak:
Predstavničko i izvršno tijelo uz upravna tijela sastavni su dijelovi lokalnih sustava. Međusobno su povezani mehanizmom vlasti. Poluga iniciranja procesa odlučivanja i preuzimanja odgovornosti za izvršavanje odluka je na izvršnom tijelu, dok je kod predstavničkog tijela naglasak na političkom odlučivanju i donošenju političkih odluka o razvoju lokalne zajednice. Nakon prikaza ovlasti izvršnog i predstavničkog tijela u RRiF-u br. 7/14. i 10/14., ovom prilikom prikazat će se njihov međusobni odnos. U sustavu neposrednog izbora izvršnog tijela posebno je bitno urediti odnos između predstavničkog i izvršnog tijela, razgraničiti njihove ovlasti i osigurati mehanizme uspostave ravnoteže. U članku se prikazuju  mehanizmi osiguranja ravnoteže predviđeni temeljnim zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravu.

Hashtags:
#Proračunsko