Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2014
Članak:
Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi
Stranica:
27.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:
Usluga se nabavljaju u skladu s općenitim uređenjem nabavljanja roba, usluga i radova u sustavu javne nabave. Poseban položaj imaju usluge koje su navedene u Dodatka II.B koji je sastavni dio zakonodavnog okvira stoga što je za njihovu nabavu dopušten i fleksibilniji postupak sklapanja ugovora sukladno čl. 44. Zakona o javnoj nabavi.
U ovom članku se, uz pojašnjenje postupaka sklapanja ugovora na temelju toga članka daje i kraći osvrt na odredbe novih direktiva u području javne nabave, koje su stupile na snagu 17. travnja 2014., kojima se regulira pitanje nabave tzv. društvenih i drugih posebnih usluga, koje većim dijelom obuhvaćaju usluge koje su sada navedene u Dodatku II. B važećeg Zakona.

Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko