Administrativno-tehničko i pomoćno osoblje u školskim ustanovama

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2014
Članak:
Administrativno-tehničko i pomoćno osoblje u školskim ustanovama
Stranica:
63.
Autor/i:
Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.
Sažetak:
U školskim ustanovama osim nastavnog osoblja radi i administrativno-tehničko osoblje. Riječ je o zaposlenicima  škole koji ne sudjeluju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima poput tajnika škole, voditelja računovodstva, administrativnih i računovodstvenih radnika, domara, kuharica, spremačica i drugih zaposlenika.
U članku je prvenstveno riječ o pravilnicima kojima je propisan njihov djelokrug rada, broj izvršitelja te kriteriji na temelju kojih školska ustanova stječe pravo zapošljavanja tajnika, administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblja, ali i o njihovim plaćama te trenutnim otvorenim pitanjima vezanim uz navedena radna mjesta.  

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo