Nabava građevinskih radova u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2014
Članak:
Nabava građevinskih radova u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti
Stranica:
35.
Autor/i:
Sandra PERKO , dipl. oec.
Sažetak:
U sustavu javne nabave naručitelj izrađuje dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave građevinskih radova male vrijednosti.
Budući da ovlašteni predstavnici naručitelja koji provode postupke javne nabave osim Zakona o javnoj nabavi trebaju posjedovati odnosno poznavati i specifične zakone koji se odnose na pojedini predmet nabave, u ovom članku donosimo ostvrt na specifične zakone u graditeljstvu.
Uz to daju se i specifičnosti prilikom ugovaranja građevinskih radova.

Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko