Pregled uputa Ministarstva financija namijenjenih zdravstvenim ustanova u sanaciji

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 9.2013
Članak:
Pregled uputa Ministarstva financija namijenjenih zdravstvenim ustanova u sanaciji
Stranica:
28.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Sažetak:

U tijeku je provedba postupka sanacije zdravstvenih ustanova. Ministarstvo financija je u vezi s time donijelo nekoliko naputaka koji se odnose na neke knjigovodstvene evidencije, obveze u vezi s fiskalnom odgovornosti, metodologijom izrade i provedbom programa sanacije. Pristup sanaciji zdravstvenih ustanova u državnom i lokalnom, regionalnom vlasništvu nije jednak.
1. Uvod
2. Provedba knjigovodstvenih evidencija u postupku sanacije zdravstvenih ustanova u državnom vlasništvu
3. Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za zdravstvene ustanove u sanaciji u državnom vlasništvu
4. Primjena sustava financijskog upravljanja i kontrola u zdravstvenim ustanovama u sanaciji i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave čija osnivačka prava miruju

Hashtags:
#JavneFinancije