Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 9.2013
Članak:
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Stranica:
63.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih služba zaključili su 12. prosinca 2012. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama na rok od četiri godine. Jednako tako, istog je dana sklopljen i Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama kojim se privremeno ograničavaju određena materijalna prava zaposlenih u javnim službama u 2013. Ugovorene su strane imenovale Povjerenstvo za tumačenje odredaba i praćenje primjene Temeljnoga kolektivnog ugovora i obvezne su pridržavati se danog tumačenja. U članku dajemo pregled nekih Tumačenja odredaba Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama danih od strane Povjerenstva.2
1. Uvod
2. Tumačenja povjerenstva

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo