Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2014. - 2016.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 9.2013
Članak:
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2014. - 2016.
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Sažetak:

Sustav planiranja proračuna svake je godine izazov za sve korisnike proračuna koji počinje inicijalnim aktivnostima na višim proračunskim razinama. Nakon inicijalnih postavki potrebnih za pokretanje postupka planiranja, lokalni (regionalni) i državni proračun moraju biti doneseni u propisanim rokovima. Propisi kojima se uređuju ovi rokovi nisu se mijenjali u odnosu na prošlu godinu.
S obzirom na raspršenost i brojnost lokalnih i regionalnih jedinica, bitan je jedinstveni pristup u planiranju njihovih proračuna, stoga se tome treba usmjeravati i stalno posvećivati posebna pozornost. Uz to, posebno je potrebno upozoriti na zahtjev koji se postavlja pred lokalne i regionalne jedinice u vezi s transparentnosti njihova rada te potrebe izrade i objave vodiča za građane.
1. Uvod
2. Ključni koraci i dokumenti u procesu planiranja
3. Strategija vladinih programa za razdoblje 2014. - 2016.
4. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. - 2016.
5. Upute za izradu prijedloga državnog proračuna
6. Upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
7. Primjena načela transparentnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini

Hashtags:
#Proračunsko