Sukob interesa na državnoj i lokalnoj razini

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 9.2013
Članak:
Sukob interesa na državnoj i lokalnoj razini
Stranica:
38.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

Obavljanjem javne dužnosti pojedinac dolazi u priliku da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduje sebi ili sebi bliskim osobama, društvenim skupinama i organizacijama. Građani očekuju od dužnosnika i službenika da svoje dužnosti obavljaju časno i učinkovito, na pravičan i nepristran način, a ne nauštrb interesa javnosti ili osoba koje su mu dale povjerenje. Zakonski propisi koji uređuje sukob interesa ne predstavljaju zabranu svakoga privatnog interesa dužnosnika odnosno službenika, no zabranjuje zloporabu položaja kao posljedicu neriješenog sukoba interesa te utvrđuje sankcije za zloporabu položaja. Pitanje sprječavanja sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti uređeno je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, o čemu autorica piše u nastavku članka.
1. Uvod
2. Definiranje pojma sukoba interesa
3. Sukob interesa javnih dužnosnika
4. Sukob interesa državnih službenika
5. Sukob interesa lokalnih službenika
6. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #UpravnoPravo