Konsolidirana financijska izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Konsolidirana financijska izvješća
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je odredbama čl. 16. Zakona o računovodstvu i odgovarajućim odredbama ZTD-a. Mali i srednji poduzetnici pri konsolidaciji financijskih izvješća primjenjuju zahtjeve HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji, a veliki poduzetnici i oni čiji su vrijednosni papiri uvršteni na organizirano tržište vrijednosnica ili se spremaju za takvo uvrštavanje primjenjuju zahtjeve MRS-a 27 – Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji. MRS 27 je novoobjavljeni Standard u nešto izmijenjenom obliku nego što je bio do prethodne godine.

1. Obveznici konsolidacije financijskih izvješća
2. Iznimke od obvezne konsolidacije financijskih izvješća
3. Ulaganja u ovisna društva
4. Goodwill i višak stjecateljeva udjela („negativni goodwill“)
5. Načela konsolidacije
6. Izrada konsolidacijskih financijskih izvješća
7. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
8. Javna objava i revizija konsolidiranih financijska izvješća
9. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo