Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Matična društva kao obveznici konsolidacije trebaju sastaviti godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2021. godinu i javno ih objaviti najkasnije u roku od 9 mjeseci od kraja poslovne godine. Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2021. godinu trebaju dostaviti za javnu objavu najkasnije do 30. rujna 2022. godine. Matično društvo ima i obvezu prijave obveze konsolidacije FINA-i do 30. travnja tekuće za prethodnu godinu. U ovom članku autorica piše o obveznicima sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, o sadržaju godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i pravilima i postupcima njihova sastavljanja.

  1. Uvod
  2. Obveznici sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
  3. Sadržaj i javna objava godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
  4. Postupci sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja
  5. Primjer konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja
Hashtags:
#Goodwill, #Konsolidacija, #KonsolidiranaIzvješća, #Kontrola, #MatičnoDruštvo, #MetodaStjecanja, #OvisnoDruštvo