Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.09.2021.

Objavljen je broj 10 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za listopad 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Veliki igrači ...

rrif - 8.2021, str. 108
Revizija plaća
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Osim što su plaće najčešće znatna svota u računu dobitka i gubitka to je područje koje je strogo uređeno propisima ...

pip - 7.2021, str. 68
Zbrinjavanje napuštenih i divljih životinja priviknutih na suživot s ljudima u hrvatskim naseljima
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku analizira pravnim pravilima utvrđene metode zbrinjavanja napuštenih domaćih životinja u lokalnim sredinama kontrolu njihova razmnožavanja te problem ...

Vijesti
Kontrola kretanja gotovine unutar područja EU
Srijeda, 02.06.2021.

Od 3 lipnja 2021 godine unutar EU počinje se nadzirati prenošenje vrijednosti gotovine npr gotovog novca bez obzira na valutu ...

Snimka webinara
Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija, trajanje 235 min
Srijeda, 12.05.2021.

Autor: I.P.

pip - 5.2021, str. 56
Podatci o stažu osiguranja za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju vodi matičnu evidenciju prema jedinstvenim metodološkim načelima ...

rrif - 4.2021, str. 180
Kontrolni postupci i verifikacija porezne prijave obrtnika za 2020. godinu u Poreznoj upravi
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obveza utvrđivanja godišnjeg dohotka za 2020 godinu prema obrascima DOH i DOH Z propisana je za sve fizičke osobe koje ...

rrif - 4.2021, str. 44
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Pri sastavljanju financijskih izvješća za statističke potrebe odnosno za potrebe javne objave koja se predaju FINA i zbog posebnih zahtijeva ...

Pror - 3.2021, str. 44
Financiranje programa javnih potreba u sportu iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

Sport uživa poseban položaj u sustavu financiranja Na izvore financiranja utječe niz posebnih zakona i provedbenih propisa od kojih se ...

Pror - 3.2021, str. 38
Sustavi unutarnjih kontrola kod korisnika proračuna i mjere za unaprjeđenje
Autor: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.

Prema odredbama propisa kojima se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru osobe u proračunskom sustavu moraju provoditi određene aktivnosti ...

pip - 2.2021, str. 62
Ocjena zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Praksa Visokoga upravnog suda RH
Autor: Suzana ŠOP, univ. spec. iur.

Jedinice lokalne i područne regionalne samouprave iako samostalne u obavljanju poslova iz svoga djelokruga podliježu nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih ...

pip - 1.2021, str. 59
Članci 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi - Mogućnosti, obveze i granice (ne)dopuštenoga
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analiziraju instituti iz članaka 263 i 293 ZJN 2016 Iznose se mogućnosti upotpunjenja razjašnjenja i dopune dokumenata ...

Obrt - 1.2021, str. 26
II. Kontrola primitaka i izdataka samostalnih obrtničkih djelatnosti za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema čl 34 st 1 Zakona porezni obveznici koji obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost te djelatnost slobodnih zanimanja trebaju utvrđivati dohodak ...

rrif - 10.2020, str. 44
Proračunska kontrola kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

O računovodstvu odgovornosti i centrima odgovornosti pisali smo u prošlom broju našeg časopisa pa zainteresirane upućujemo na taj članak ...

pip - 9.2020, str. 17
Praktična problematika u radu od kuće – oprema, uvjeti, sigurnost i zdravlje
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U nastojanju da se pobliže uredi rad od kuće kao sve češći oblik rada tijekom pandemije nastaju brojna pitanja koja ...

rrif - 9.2020, str. 27
Računovodstvo odgovornosti kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Obično se pretpostavlja da svaka ozbiljna organizacija ima postavljenu misiju viziju i strategiju Da bi se realizirala strategija potrebno ...

rrif - 8.2020, str. 179
Novosti u Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

U Nar nov br 78 20 objavljen je Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija ...

rrif - 8.2020, str. 50
Računovodstveni, pravni i porezni aspekti spajanja subjekata / poslovanja pod zajedničkom kontrolom
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN

Spajanje društava trgovačkih društava obavlja se zbog posebnog interesa vlasnika To je složena poslovna kombinacija zbog toga što obuhvaća ...

Mišljenja
Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu
Srijeda, 08.07.2020, 410-01/20-01/1475

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

rrif - 7.2020, str. 59
Kontrolni postupci pri obradi prijave poreza na dobitak za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Kao obveznici plaćanja poreza na dobitak trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost samostalno ...

rrif - 5.2020, str. 203
Iznimne mjere kontrole cijena
Autor: Mirjana ŠČAPEC , dipl. oec.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u posebnim je okolnostima donio niz mjera koje se odnose na ograničavanja društvenih okupljanja ...

rrif - 4.2020, str. 185
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec

Autorica u članku predstavlja interni akt o politikama kontrolama i postupcima za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja ...

Pror - 3.2020, str. 17
Obveza predaje godišnjeg izvješća o nepravilnostima
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku podsjeća na obveze koje je proizlaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih ...

Pitanja i odgovori
Kamate na zajmove dioničara i članova društva – tanka kapitalizacija
Utorak, 18.02.2020.

Matica GmbH vlasnik je 100 udjela u društvu Kći d o o i odobrava zajmove društvu Kći d o o ...

pip - 2.2020, str. 52
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u svjetlu nove porezne reforme
Autor: Leonardo Žagrić , mag. iur.

Nova odredba Općega poreznog zakona naslovljena kao Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona izazvala je brojne polemike među poduzetnicima koji ...

rrif - 2.2020, str. 44
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dalje Zavod osiguranicima se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za ...

rrif - 2.2020, str. 28
Knjigovodstvene isprave u poslovanju poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

U poslovanju poduzetnika pojavljuju se različite isprave ali samo dio njih ubrajamo u knjigovodstvene isprave na temelju kojih se ...

PrGO - 1.2020, str. 189
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Kontrolirana inozemna društva 3 Dobitak kontroliranoga inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza 4 Obrazac Prijava činjenica bitnih ...

rrif - 12.2019, str. 264
Državne potpore – izbjegavanje nepravilnosti kod davatelja i poduzetnika
Autor: Martina ŠTOREK , dipl. iur.

Državne potpore i potpore male vrijednosti namijenjene su poduzetnicima za obavljanje gospodarske djelatnosti Vrstu i namjenu potpore koje će ...

rrif - 11.2019, str. 122
Kontrolirana inozemna društva – novi način priznavanja plaćenog poreza u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine na snazi je čl 30 b Zakona o porezu na dobit Nar nov br ...

Pror - 11.2019, str. 29
Izmjene i dopune Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.

Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru O novostima koje se ...

rrif - 4.2019, str. 143
Revizija računovodstvenih procjena
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kod evidentiranja računovodstvenih procjena nema čvrstih materijalnih dokaza one su subjektivne i podložne slobodnoj prosudbi uprave i stoga su ...

pip - 4.2019, str. 39
Sudski nadzor nad zakonitošću postupanja jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj
Autor: Suzana ŠOP, univ. spec. iur.

Autorica u članku prikazuje sudski nadzor nad zakonitošću postupanja javnopravnih tijela iz područja upravnog prava s naglaskom na jedinice lokalne ...

Vijesti
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.

Neprofitna organizacija koja obvezno primjenjuje dvostavno knjigovodstvo mora za 2018 godinu u svrhu samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava ...

Vijesti
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.

Proračunski i izvanproračunski korisnici moraju do 28 veljače 2018 nadležnom ministarstvu ili nadležnoj jedinici lokalne i područne regionalne samouprave ...

Knjiga
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada
08.02.2019

Objavili smo knjigu Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada III izdanje u kojoj je obrađena sva problematika vezana na utvrđivanje ...

Naslovnica knjige: Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada
Pror - 1.2019, str. 47
Sustavi unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.

Iz nalaza nadzornih tijela mogu se uočiti propusti u provedbi sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru Taj sustav primjenjuju ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 28.12.2018.

Objavljen je broj 1 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za siječanj 2019 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Osim časopisa ...

Pror - 12.2018, str. 25
Provjere u proračunskom računovodstvu za 2018. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da se bliži rok predaje financijskih izvještaja za 2018 godinu treba provjeriti podatke na knjigovodstvenim ...

Pror - 11.2018, str. 3
Izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017. godinu
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.

Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017 godinu usvojeno je na sjednici Vlade Republike ...

rrif - 10.2018, str. 126
Revizija pripajanja i spajanja poduzetnika (II. dio)
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.

Revizori se vezano uz postupke pripajanja i spajanja poduzetnika mogu naći u ulozi revizora pripajanja ili spajanja poduzetnika u ...

rrif - 9.2018, str. 122
Revizija pripajanja i spajanja poduzetnika (I. dio)
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.

Kad je riječ o postupcima pripajanja i spajanja poduzetnika revizori se mogu naći u ulozi revizora pripajanja ili spajanja ...

rrif - 8.2018, str. 63
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dalje Zavod osiguranicima se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za ...

rrif - 7.2018, str. 17
Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate
Autor: Andreja TOMLJENOVIĆ
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ulaganja u druga društva koja ulagateljima daju određenu glasačku moć na skupštini procjenjuju se prema računovodstvenim metodama ovisno o ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2018, str. 105
Kontrolni postupci u Poreznoj upravi pri zaprimanju obrasca PD za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Prijavu poreza na dobitak za 2017 godinu na novom obrascu PD obvezno podnose trgovačka društva i druge pravne sobe ...

Vijesti
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 26.03.2018.

Približava se rok do kojeg neprofitne organizacija koje obvezno vode dvostavno knjigovodstvo moraju provesti samoprocjenu Neprofitna organizacija koja obvezno ...

rrif - 3.2018, str. 218
Obveze trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.

Obveza uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola propisana je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola i njegovim podzakonskim propisima Koja ...

Pror - 3.2018, str. 60
Mjesni odbori i vijeća nacionalnih manjina kao proračunski korisnici
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Prama posebnom pravnom okviru djeluju mjesni odbori i vijeća nacionalnih manjina Uz posebitosti njihova postojanja vezan je i način ...

Pror - 3.2018, str. 30
Nepravilnosti u primjeni propisa koji uređuju javnu nabavu
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Iako je sustav javne nabave jasno uređen pri nabavljanju roba usluga i radova nastaju nepravilnosti koje se razmatraju s ...