Novi Pravilnik o kontroli podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Novi Pravilnik o kontroli podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Stranica:
217.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Od 1. sijačnja 2022. godine primjenjuje se novi Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja. Propisani su oblik i sadržaj tiskanica u koje su poslodavci obvezni unositi podatke potrebne za utvrđivanje staža osiguranja i mirovinske osnovice – Tiskanica 01/21. za upisivanje podataka za razdoblje do 31. prosinca 2004. godine, Tiskanica 02/21 i Tiskanica 03/21 od 2005. godine na dalje u koju se upisuje popis radnika kojima se priznaje staž osiguranja s povećanim trajanjem. Popunjene tiskanice podnose se HZMO-u na zahtjev ovlaštene osobe za kontrolu podataka. Način iskazivanja podataka u navedenim tiskanicama pokazan je u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Novosti u kontroli podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
  3. Rekapitulacija podataka
  4. O čemu treba voditi računa pri popunjavanju tiskanica
  5. Zapisnik o obavljenoj kontroli
  6. Najčešća pitanja obveznika vezana uz popunjavanje rekapitulacije
Hashtags:
#Evidencije, #Kontrola, #Mirovinsko, #PodatciZaMirovinsko