Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2021
Članak:
Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva, za 2020. godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji. Prvi je rok već 1. veljače 2021. godine. U pripremi su i detaljnije upute za njihovo podnošenje i sastavljanje koje prema uobičajenoj praksi objavljuje Ministarstvo financija na svojim mrežnim stranicama.

  1. Uvod
  2. Obveznici i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja
  3. Predaja i konsolidacija izvještaja decentraliziranih korisnika
  4. Popunjavanje obrazaca godišnjih financijskih izvještaja
  5. Objava financijskih izvještaja
  6. Priznavanje prihoda i rashoda u 2020. godini
  7. Obavljanje redovnog popisa imovine i obveza u uvjetima epidemije bolesti COVID-19
  8. Usklađenje potraživanja i obveza s vjerovnicima i dužnicima krajem godine putem IOS-a kod proračunskih korisnika koji posluju putem jedinstvenog računa državne riznice
  9. Napomene za knjigovodstvene evidencije
  10. Unos računa iz 2020. na prijelazu u 2021. godinu proračunskih korisnika u sustavu državne riznice
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #Konsolidacija, #ProračunskoRačunovodstvo