Konsolidacija financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Konsolidacija financijskih izvješća
Stranica:
46.
Autor/i:
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:
Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2013. je najkasnije 30. rujna tekuće godine. Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je čl. 16. Zakona o računovodstvu i čl. 250. b) odnosno 431. b) ZTD-a. Mali i srednji poduzetnici pripremaju konsolidaciju financijskih izvješća prema zahtjevima HSFI-ja 2 - Konsolidirani financijski izvještaji, a veliki poduzetnici i oni čiji su vrijednosni papiri uvršteni na organizirano tržište vrijednosnica ili se spremaju za takvo uvrštavanje prema zahtjevima MSFI-ja 10 – Konsolidirani financijski izvještaji koji zamjenjuje dosadašnji MRS 27 – Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji odnosno MSFI-a 3 – Poslovna spajanja. Zakonom o reviziji i Zakonom o računovodstvu propisana je obveza revizije konsolidiranih financijskih izvješća.
  1. Obveza konsolidacije financijskih izvješća
  2. Obveza revizije i objave konsolidiranih izvješća
  3. Knjigovodstvena vrijednost ulaganja u ovisna društva
  4. Goodwill i prihod od povoljne kupnje
  5. Načela konsolidacije
  6. Sastavljanje konsolidacijskih financijskih izvješća
  7. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
  8. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo