Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2020
Članak:
Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna
Stranica:
2.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.
Sažetak:

      I u sustavu proračuna provodi se konsolidacija financijskih izvještaja prema temeljnim konsolidacijskim načelima. Kako se provodi konsolidacija financijskih izvještaja na lokalnoj i državnoj razini s obzirom na posebitosti u sustavu proračuna, pišu autorice ovog članka.

1. Uvod
2. Postupak konsolidacije
3. Konsolidacije financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih korisnika
4. Konsolidacija financijskih izvještaja razdjela državnog proračuna

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #Konsolidacija, #ProračunskiSustav, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo