Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2020
Članak:
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu
Stranica:
5.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

      Protekla je još jedna proračunska godina. Za nju, kao i za prethodnu (2018.) proračunsku godinu potrebno je u sustavu proračunskog računovodstva sastaviti i predati financijske izvještaje. Način njihova sastavljanja, njihov sadržaj, obrasci na kojima se predaju i rokovi njihove predaje nije mijenjan za 2019. godinu u odnosu na one koji su se predali za 2018. godinu.
      U čanku se upućuje na te financijske izvještaje te se daje osvrt na neke uočene nepravilnosti pri njihovoj izradi i sadržaju.

1. Uvod
2. Obveznici i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja
3. Predaja i konsolidacija izvještaja decentraliziranih korisnika
4. Objava godišnjih financijskih izvještaja
5. Priznavanje prihoda i rashoda u 2019. godini
6. Utvrđivanje rezultata za 2019. godinu s naglaskom na korekciju rezultata
7. Napomene o popunjavanju nekih obrazaca godišnjih financijskih izvještaja

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #ProračunskiSustav, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo