Konsolidacija financijskih izvješća za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Konsolidacija financijskih izvješća za 2016. godinu
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Krajnji rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2016. je 30. rujna tekuće godine. Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je čl. 23. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 120/16.) i čl. 250.b. odnosno 431.b. ZTD-a. Mali i srednji poduzetnici pripremaju konsolidaciju financijskih izvješća prema zahtjevima HSFI-ja 2 - Konsolidirani financijski izvještaji, a veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa prema zahtjevima MSFI-a 10 – Konsolidirani financijski izvještaji odnosno MSFI-ja 3 – Poslovna spajanja. Zakonom o reviziji (Nar. nov., br. 146/05. – 144/12.) te Zakonom o računovodstvu propisana je obveza revizije konsolidiranih financijskih izvješća.

1. Obveza konsolidacije financijskih izvješća
2. Konsolidirano godišnje izvješće uprave
3. Konsolidirana nefinancijska izvješća
4. Konsolidirano izvješće o plaćanjima javnom sektoru
5. Objava konsolidiranih izvješća matice iz druge članice EU-a u roku od dvanaest mjeseci
6. Prijava obveze objavljivanja konsolidiranih financijskih izvješća
7. Revizija konsolidiranih financijskih izvješća
8. Knjigovodstvo ulaganja u ovisna društva
9. Iskazivanje goodwilla i prihoda od povoljne kupnje
10. Načela konsolidacije
11. Sastavljanje konsolidacijskih financijskih izvješća
12. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
13. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo