Porezni položaj transakcija u kontekstu odnosa društva majke i društva kćeri

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Porezni položaj transakcija u kontekstu odnosa društva majke i društva kćeri
Stranica:
148.
Autor/i:
Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem transakcija koje obavlja društvo majka svom društvu kćeri uz naknadu koja pokriva samo troškove obavljanja tih transakcija. Nadalje, u drugom slučaju Sud analizira okolnost da društvo sa sjedištem u trećoj zemlji ima društvo kćer u državi članici u kojoj je sjedište pružatelja usluge te kakve posljedice iz toga proizlaze u smislu utvrđivanja mjesta obavljanja usluge, odnosno smatra li se društvo kći stalnim poslovnim nastanom društva majke te kome je obavljena predmetna usluga.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-94/19 San Domenico Vetraria SpA
3. Presuda u predmetu C-547/18 Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

Hashtags:
#C-547/18, #C-94/19, #Grupa, #MjestoOporezivanja, #PDV, #Porezi, #PovezanaDruštva, #StajališteSudaEU, #SudskaPraksa