Primjena snižene stope

Datum: 03.02.2017, Petak
Klasa: 410-19/17-02/21
Davatelj: Porezna uprava

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa uputio je niz pitanja u vezi s oporezivanjem hotelskih i ugostiteljskih usluga od 1. siječnja 2017. godine. U nastavku navodimo dostavljena pitanja i odgovore u vezi istih.
 
1. Koja bi točno bila definicija usluge all inclusive-a i što ista može/mora obuhvaćati? Oporezuje Ii se usluga all inclusive stopom od 13%?
 
      Odredbom članka 38. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 47. stavka 2. točke a) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 1/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da se od 1. siječnja 2017. PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Objektima slične namjene smatraju se sve vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata. Smještajem se smatra noćenje i dnevni boravak u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata. Komercijalnim ugostiteljskim objektima smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest – house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio – apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti nautičkog turizma – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.
     Od 1. siječnja 2017. snižena stopa PDV-a 13% ne primjenjuje se na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima.
      U vezi s navedenim napominje se da all inclusive usluga koja se odnosi na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 13%.
      Zakonom o PDV-u i Pravilnikom o PDV-u nije propisana definicija usluge all inclusive, kao ni što ista može/mora sadržavati, stoga se podnositelj upita u vezi s navedenim treba obratiti nadležnom ministarstvu.
 
2. Kojom stopom PDV-a se oporezuje rani check in/kasni check out, dnevni odmor i smještaj kućnih Ijubimaca u hotelu?
 
      Dnevni odmor oporezuje se stopom 13%, obzirom da se smještajem prema članku 47. stavku 2. točki a) Pravilnika o PDV-u smatra noćenje i dnevni boravak u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata. Smatramo da je rani check in/kasni check out povezan s uslugom smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona pa se oporezuje sniženom stopom PDV-a 13%.
Sve usluge smještaja obavljenje u komercijalnim ugostiteljskim objektima podliježu oporezivanju sniženom stopom PDV-a 13%, pri čemu nema prepreke da se sniženom stopom PDV-a 13% oporezuje i smještaj kućnih ljubimaca u tim objektima.
 
3. Kojom stopom se oporezuje nadoplata za uslugu noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi (nadoplata za dvokrevetnu sobu)?
 
      Smatramo da je nadoplata za dvokrevetnu sobu povezana uz uslugu smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona te se oporezuje sniženom stopom PDV-a 13%.
 
4. Ako primjerice agencija (što je čest sIučaj s poliklinikama) plaća gostima samo smještaj, a gosti sami plaćaju doručak koja stopa PDV-a se primjenjuje? Ako se usluga nazove „nadoplata za doručak", samo za slučaj kada gosti i noće oporezuje Ii se ista sa stopom PDV-a od 13% ili 25%?
 
      Snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje se samo na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma što je propisano člankom 38. stavkom 3. točkom a) Zakona o PDV-u.
      Prema tome doručak koji se poslužuje izvan usluge smještaja s doručkom oporezuje se stopom PDV-a 25%, neovisno o tome zove li se ta usluga doručak ili “nadoplata za doručak”.
 
5. Ukoliko gosti, što je čest slučaj sa sportskim grupama, imaju uslugu punog pansiona i dodatni obrok po kojoj stopi PDV-a se isti obračunava?
 
      Dodatni obrok koji se poslužuje izvan usluge smještaja s punim pansionom oporezuje se stopom PDV-a 25%. Naime, snižena stopa PDV-a 13% prema članku 38. stavku 3. točki a) Zakona o PDV-u primjenjuje se samo na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, što je propisano člankom 38. stavkom 3. točkom a) Zakona o PDV-u.
 
6. Poslovni Ijudi rezerviraju, zbog dnevnica, uslugu noćenja s doručkom, a ručak ili večeru plaćaju sami. Ako je riječ o dodatnom obroku vezanom za smještaj, primjenjuje li se stopa PDV-a 13% ili 25%? Utječe li na primjenu snižene stope ako se uslugu nazove nadoplata za polupansion/puni pansion ili ručak/večera?
 
      Ručak ili večera koji se poslužuje izvan usluge smještaja s doručkom, odnosno polupansiona ili punog pansiona oporezuje se stopom PDV-a 25%, neovisno o tome kako se zove, obzirom da se snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje samo na usluge smještaja iz članka 38. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u.
 
7. Ukoliko je usluga coffe break-a vezana uz smještaj oporezuje Ii se isto po stopi 25%?
 
      Smatramo da usluga coffe breaka-a nije vezana uz smještaj, pa se na takve usluge ne primjenjuje snižena stopa PDV-a 13% propisana za usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona, već se na uslugu coffe breaka PDV obračunava po stopi 25%.
 
8. U slučaju seminara, od ukupnog broja gostiju, dio ih je na noćenju s doručkom, ručku, coffe break-u, a dio samo na ručku i coffe break-u. Kojom stopom se oporezuju navedene usluge? Može li se gostima koji su na noćenju s doručkom izdati račun za uslugu npr. nadoplata za all inclusive (ako imaju i večeru i piće) ili puni pansion po stopi od 13%, a ostalima se izdaje račun s obračunanim PDV-om po stopi 25%?
 
      Kao što je odgovoreno i u prethodnim pitanjima snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje se samo na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma što je propisano člankom 38. stavkom 3. točkom a) Zakona o PDV-u.
      Stoga se na usluge koje se obavljaju mimo ugovorene usluge smješta ili smještaja s doručkom, polupansionom ili punim pansionom, kao što je primjerice coffe break, ručak, večera ili piće oporezuju PDV-om po stopi 25%.
 
      Usluga all inclusive nije definirana Zakonom o PDV-u, te se u vezi tumačenja navedene usluge treba obratiti nadležnom ministarstvu.

Povratak na mišljenja