Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Na izdatke za obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenika koje je u vezi s djelatnošću poduzetnika, prvenstveno treba gledati kao na ulaganje u razvoj vlastita trgovačkog društva, a ne isključivo kao na tekući trošak. Prema odredbama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, troškovi općeg i posebnog obrazovanja zaposlenika dodatno umanjuju osnovicu poreza na dobitak te stoga predstavljaju svojevrsnu poreznu olakšicu. U svrhu toga potrebno je u poslovnim knjigama osigurati posebno knjigovodstveno praćenje ovih troškova. U ovom članku pišemo o poreznom i računovodstvenom motrištu troškova obrazovanja i izobrazbe zaposlenika s praktičnim primjerima odluke i ugovora o školovanju.

  1. Uvod
  2. Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika
  3. Računovodstveno motrište troškova obrazovanja i izobrazbe zaposlenika
  4. Zaposlenik upućen na školovanje u inozemstvo
  5. Korištenje neplaćenog dopusta za potrebe obrazovanja
  6. Kako zaposleniku refundirati izdatak za obrazovanje i izobrazbu
  7. Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika s motrišta poreza na dobitak
  8. Zaključak
Hashtags:
#DržavnePotpore, #PotporaZaObrazovanje, #TroškoviObrazovanja