Računovodstvo ulaganja u druge subjekte prema modelu fer vrijednosti i ostali sveobuhvatni dobitak (FVOCI)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Računovodstvo ulaganja u druge subjekte prema modelu fer vrijednosti i ostali sveobuhvatni dobitak (FVOCI)
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

MSFI 9 uvodi pojam ostalog sveobuhvatnog dobitka i primjenu modela fer vrijednosti kroz ostali sveobuhvatni dobitak. Nažalost, MSFI 9 je u tom dijelu izrazito nerazumljiv i djeluje zbunjujuće. Štoviše, navodi ih na potpuno pogrešne zaključke u vezi s knjiženjima. Osim toga, postoje praktične situacije koje nisu jasno podržane odredbama MSFI-ja 9 pa ovim člankom pokušavamo pomoći računovođama i revizorima da bolje razumiju primjenu modela FVOCI.

  1. Uvod
  2. Izbor modela za mjerenja na početku
  3. Početno priznanje financijske imovine u modelu mjerenja po fer vrijednosti kroz ostali sveobuhvatni dobitak (FVOCI)
  4. Priznavanje prihoda od dividendi u modelu fer vrijednosti kroz ostali sveobuhvatni dobitak (FVOCI)
  5. Naknadno mjerenje financijske imovine u modelu fer vrijednosti kroz ostali sveobuhvatni dobitak (FVOCI)
  6. Umjesto zaključka
Hashtags:
#FerVrijednost, #ModelFVOCI, #MSFI9, #Ulaganje