Novi Zakon o poticanju ulaganja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Novi Zakon o poticanju ulaganja
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Novi Zakon o poticanju ulaganja objavljen u Nar. nov., br. 63/22. u primjeni je od početka lipnja ove godine te donosi niz novosti u vezi s mogućnostima korištenja potpora na temelju projekata ulaganja. Osim potpora koje utječu na smanjenje stope poreza na dobitak, Zakon uređuje i novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem i za kapitalne troškove projekta ulaganja. Korisnici potpora za ulaganje koje su ostvarili prema „starim“ zakonima o poticanju ulaganja i Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, zadržavaju pravo korištenja odobrenih potpora do isteka razdoblja za koje su potpore odobrene.

 1. Uvod
 2. Prihvatljivi troškovi ulaganja
 3. Minimalno razdoblje očuvanja projekta ulaganja
 4. Maksimalni intenzitet potpore i zbrajanje potpora
 5. Porezne potpore za poduzetnike
 6. Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja (čl. 14. Zakona)
 7. Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja (čl. 15. Zakona)
 8. Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti (čl. 16. Zakona)
 9. Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja (čl. 17. Zakona)
 10. Potpore za radno intenzivne projekte (čl. 18. Zakona)
 11. Potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu RH (čl. 19. Zakona)
 12. Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa (čl. 20. Zakona)
 13. Završne napomene
Hashtags:
#DržavnePotpore, #PoticanjeUlaganja, #Potpore, #ProjektiUlaganja