Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2021
Članak:
Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Izmjene propisa o PDV-u koje su stupile na snagu 1. srpnja 2021. godine odnose se na oporezivanje isporuka dobara i usluga na daljinu, tzv. e-TRGOVINA, i primjenu posebnih postupaka oporezivanja. Napominjemo da primjena posebnih postupaka oporezivanja predstavlja mogućnost, a ne obvezu poreznih obveznika. Međutim, za porezne obveznike koji se odluče primjenjivati neki od posebnih postupaka to će svakako značiti pojednostavljene u poslovanju i oporezivanju jer se na taj način neće trebati registrirati u svim zemljama članicama u koje isporučuju dobra ili usluge na daljinu. Hrvatski porezni obveznici najčešće primjenjuju posebni postupak OSS, stoga se u nastavku objašnjava postupak u vezi s prvom prijavom OSS-a koju treba predati najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

  1. Uvod
  2. Koja su porezna rješenja za obveznika koji pruža usluge i/ili prodaje dobra na daljinu fizičkim osobama u EU-u od 1. srpnja 2021. godine
  3. Prva prijava za prodaju dobara na daljinu i usluge − postupak OSS
Hashtags:
#eTrgovina, #OSS, #PosebniPostupakOporezivanja