Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2024, str. 101
Oporezivanje usluga na pokretnim dobrima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Kada uslugu na pokretnim dobrima obavi hrvatski porezni obveznik drugom hrvatskom poreznom obvezniku riječ je o prometu koji je oporeziv ...

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a, trajanje 420 min
Utorak, 12.03.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a - dvodnevni seminar/webinar, trajanje 420 min
Četvrtak, 28.09.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 9.2023, str. 113
Posebnosti u oporezivanju dobara malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Mali se porezni obveznici s motrišta PDV a smatraju poreznim obveznicima ali nisu redoviti porezni obveznici a to znači da ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a poreznom obvezniku iz RH iz treće zemlje
Četvrtak, 11.05.2023.

Društvo Tera d o o iz Zagreba je tijekom razdoblja 2023 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u Švicarsku pri ...

Snimka webinara
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga, trajanje 200 min
Srijeda, 03.05.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

rrif - 5.2023, str. 138
Prijava posebnog postupka oporezivanja OSS – u eurima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Primjenom elektroničkog sustava OSS porezni obveznici iz RH mogu podmiriti obvezu PDV a pri prodaji na daljinu odnosno za e ...

rrif - 5.2023, str. 27
Ispravak vrijednosti kratkotrajnih potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 9
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

MSFI 9 Financijski instrumenti u primjeni je već punih pet godina ali u praksi i dalje stvara izazove u vezi ...

rrif - 11.2022, str. 79
Prijenosi i oročenje novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s obveznim financiranjem poslovanja povezanih ...

Mišljenja
Suradnja s putničkim agencijama turoperatorima iz trećih zemalja
Četvrtak, 09.06.2022, 410-19/21-02/246

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2022, str. 88
Oporezivanje PDV-om usluge prijevoza putnika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kriteriji određivanja poreznog položaja usluge prijevoza dobara o čemu smo detaljnije pisali u časopisu RRiF br 4 22 str 102 ...

pip - 2.2022, str. 49
Transparentnost upravljanja javnim sredstvima lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcija Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa na lokalnoj razini
Autor: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.

Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa dalje Povjerenstvo tijelo je sui generis naravi koje u svojim nadležnostima objedinjuje različite funkcije a ...

Vijesti
Prijava za posebni postupak OSS-a za IV. kvartal 2022. godine – najkasnije do 31. 1. 2022. godine
Četvrtak, 27.01.2022.

Porezni obveznici koji prodaju dobara i usluge na daljinu i prijavljeni su u posebni postupak OSS a trebaju za tromjesečno ...

Vijesti
Obveza predaje Obrasca e-trgovina do 20. siječnja 2022. godine
Utorak, 18.01.2022.

U skladu s čl 163 st 8 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 79 13 73 21 ...

Mišljenja
Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu i elektronički obavljene usluge
Utorak, 19.10.2021, 410-19/21-02/258

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2021, str. 144
Interni sustavi kreditnog rejtinga banaka
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Interni sustavi kreditnog rejtinga postali su važan dio upravljanja kreditnim rizikom u bankarskoj industriji Kao što i samo ime govori ...

rrif - 10.2021, str. 109
Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene propisa o PDV u koje su stupile na snagu 1 srpnja 2021 godine odnose se na oporezivanje isporuka dobara ...

Sudska praksa
Fiducijarno osiguranje
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Snimka webinara
Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini, trajanje 187 min
Ponedjeljak, 06.09.2021.

pip - 9.2021, str. 106
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Porezni položaj kapare Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije fiskalizacija Prodaja dobara na daljinu i ...

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu
Petak, 23.07.2021, 410-01/21-01/1475

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije
Četvrtak, 22.07.2021, 410-19/21-02/228

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije
Ponedjeljak, 05.07.2021, 410-19/21-02/201

Davatelj: Porezna uprava

pip - 7.2021, str. 88
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Testiranje za COVID 19 kada ulazi u naknadu kod prefakturiranja usluge Stopa PDV a na prefakturiranu ...

rrif - 7.2021, str. 13
Što još treba znati o primjeni posebnih postupaka oporezivanja u e-trgovini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iako primjena posebnih postupaka oporezivanja od 1 srpnja 2021 godine nije obveza za porezne obveznike koji se odluče primjenjivati neki ...

Vijesti
Fiskalizacija prodaje dobara na daljinu
Srijeda, 30.06.2021.

Zbog dvojbi u vezi obveze fiskalizacije računa u slučaju kada hrvatski obveznik preko OSS postupka prodaje dobra fizičkim osobama u ...

Mišljenja
Fiskalizacija računa - OSS
Srijeda, 30.06.2021, 410-01/21-01/1348

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novosti u e-trgovini od 1. srpnja 2021. godine
Utorak, 08.06.2021.

Jeste li znali da se od 1 srpnja 2021 godine u RH i ostalim zemljama članicama EU a primjenjuju novi ...

rrif - 6.2021, str. 32
E-trgovina i njezin utjecaj na provedbu carinskog postupka od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Danom 1 srpnja 2021 godine na cijelom području EU a ukida se porezno oslobođenje pri uvozu pošiljaka vrijednosti do 22 ...

rrif - 6.2021, str. 17
Posebni postupci oporezivanja – primjena od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu 1 srpnja 2021 godine posljedica su usklađivanja i implementiranja odredaba Direktive ...

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije
Četvrtak, 20.05.2021, 410-19/21-02/137

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje internetske prodaje PDV-om
Ponedjeljak, 01.02.2021, 410-19/21-02/49

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 110
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu br 7 20 str 69 objavljen je članak I dio Pisano je o određivanju poreznog položaja usluga ...

rrif - 5.2020, str. 155
Oporezivanje elektronički obavljenih usluga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Danas kada smo prisiljeni biti kod kuće više nego ikada koristimo se mobitelima slušamo radio gledamo TV kupujemo putem ...

rrif - 3.2019, str. 218
Prekogranična online maloprodaja
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

Tema članka su učinci najnovijih europskih uredaba koje pokrivaju funkcioniranje prekogranične engl cross border online maloprodaje Uklanjaju se prepreke ...

rrif - 7.2018, str. 152
Porezni i računovodstveni položaj elektronički obavljenih usluga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Razvojem tehnike i tehnologije elektronički obavljene usluge postaju sve zastupljenije Za pravilno porezno postupanje kod tih usluga bitno je ...

Sudska praksa
Zaštita od uznemiravanja - actio negatoria
Ponedjeljak, 12.02.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Posjed
Ponedjeljak, 10.04.2017.

Županijski sud

pip - 11.2016, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

II Posebni porezi i trošarine Ishođenje statusa male nezavisne pivovare i prodaja piva putem Interneta Proizvodnja likera od strane proizvođača ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost na isporuke unutar Europske unije
Ponedjeljak, 05.09.2016, 410-01/16-01/1544

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila - uputa za postupanje
Petak, 15.07.2016, 410-19/16-11/1251

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezni tretman iznajmljivanja apartmana putem Airbnb Online Platforme
Petak, 24.07.2015, 410-19/15-01/248

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2015, str. 24
Računovodstveni i porezni položaj elektronički obavljenih usluga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Tema ovog članka je računovodstveni i porezni položaj telekomunikacijskih usluga usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga Porezni ...

rrif - 4.2015, str. 60
„MOSS“ - posebni postupci oporezivanja PDV-om
Autori: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ana PAVLETIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2015 mjesto oporezivanja telekomunikacijskih usluga usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga jest u onoj ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.11.2013.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2013 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Činiti i nadati ...

Mišljenja
Registracija vozila u leasingu
Četvrtak, 24.10.2013, 410-19/13-02/76

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezni status cross motocikala
Srijeda, 22.12.2010, 410-19/10-02/22

Davatelj: Carinska uprava

pip - 12.2009, str. 0
Postupak mirenja u privatnopravnim sporovima - hrvatska rješenja po novelama Zakona o mirenju i poredbenopravna razmatranja
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO

Sam postupak mirenja u RH uređen je Zakonom o mirenju koji je stupio na snagu 2003 a noveliran je 2009 ...