Ispravak vrijednosti kratkotrajnih potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 9

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2023
Članak:
Ispravak vrijednosti kratkotrajnih potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 9
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

MSFI 9 – Financijski instrumenti u primjeni je već punih pet godina, ali u praksi i dalje stvara izazove u vezi s njegovom primjenom jer zahtijeva drukčiji pristup u odnosu na prijašnje primjenjivane zahtjeve kod obveznika MSFI-ja. Naime, umjesto utvrđivanja nastalih gubitaka koje je nekad propisivao MRS 39, a trenutačno propisuju i HSFI 11 – Potraživanja i HSFI 9 – Financijska imovina, MSFI 9 zahtijeva ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca na osnovi procjene očekivanih kreditnih gubitaka (Expected Credit Loss – ECL). Naime, MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima, vrlo značajno za umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca i za umanjenje vrijednosti ugovorne imovine, upućuje na primjenu MSFI-ja 9 – Financijski instrumenti. Više o tome u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Definiranje pristupa za utvrđivanje očekivanih kreditnih gubitaka za potraživanja od kupaca
  3. Početno i naknadno mjerenje potraživanja od kupaca koja nemaju značajnu financijsku komponentu
  4. Mjerenje očekivanih gubitaka prema pojednostavljenom pristupu
  5. Zaključak
Hashtags:
#IspravakVrijednosti, #KreditniRizik, #Potraživanja