Računovodstvo, revizija i financije 5/2023

Tiskano izdanje 24,86 EUR
187,31 KN
Web izdanje 22,60 EUR
170,28 KN
Uvodnik - Stanje struke
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Ograničenje rada nedjeljom i radno vrijeme od 1. srpnja 2023. godine
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Što donosi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu
Autori: Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Amalija JURIN , univ. spec. oec.
Ispravak vrijednosti kratkotrajnih potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 9
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Računovodstvo poreza utvrđenih nadzorom
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ
Računovodstvo nakladničke djelatnosti
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno evidentiranje ugovora o otkupu s opcijom prodaje u skladu s MSFI-jem 15
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Računovodstvo troškova produljenog jamstva
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo i porezi u praksi
Besplatne zalihe i ispravak potraživanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Primljen novac na dar
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Utvrđivanje plaće i naknade plaće radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Posebnosti kod obračuna plaće mladim osobama iz RH i drugih država
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Obračun prireza kod dohotka od nesamostalnog rada
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sastavljanje poreznih i financijskih izvješća za poduzetnike kojima se porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Porezno motrište građevinskih usluga koje obavljaju ili primaju strani porezni obveznici u RH
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Porezno motrište aranžmana premještanja dobara unutar EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Stalna poslovna jedinica nerezidenta
Autori: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Prijava posebnog postupka oporezivanja OSS – u eurima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sadržaj računa kao uvjet za primjenu pojednostavljenja za trostrane poslove
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Instrument unutarnje sanacije banaka
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Profitabilnost i produktivnost vodećih maloprodajnih lanaca u 2021. godini
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Izdatci za reprezentaciju i promidžbu kod obrtnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Uvjeti za osnivanje i obveze turističke agencije
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Novosti u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Utjecaj europskih propisa na korištenje rodiljnog dopusta
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Novosti kod knjige poslovnih udjela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Isplate vanjskim suradnicima neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.