Primljene kratkoročne pozajmice i ispravak vrijednosti potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Primljene kratkoročne pozajmice i ispravak vrijednosti potraživanja
Stranica:
71.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se proračunskom praktikumu knjiži primanje i otplata kratkoročne pozajmice u različitim proračunskim godinama te ispravak vrijednosti potraživanja koje se provodi na temelju izravnih odredaba u proračunskom računovodstvu. Posebna se pozornost daje onim potraživanjima koja u sebi sadržavaju porez na dodanu vrijednost. S obzirom na to da će mnoge lokalne jedinice u 2020. godini pozajmiti novac kako bi premostile poteškoće u različitoj dinamici priljeva novca i podmirivanja obveza, moraju se pratiti proračunske godine njegove otplate radi njihova ispravnog bilježenja. Ako se u potraživanjima koja se moraju vrijednosno uskladiti nalazi i porez na dodanu vrijednost, prijeporno je kako se on bilježi.

1. Primljene kratkoročne pozajmice i njihova otplata
2. Ispravak vrijednosti potraživanja u kojem je sadržan PDV

Hashtags:
#IspravakVrijednosti, #Potraživanja, #Pozajmice, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo