Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2021, str. 110
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i davanje pozajmice
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiže poslovni odnosi koji su povezani s prodajom dugotrajne nefinancijske imovine koja je kupljena iz primljenoga ...

rrif - 8.2021, str. 117
Ugovorne kamate poduzetnika
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kamate na posudbe zajmove i kredite obračunavaju se u ugovorenom vijeku kao ugovorne kamate a kada dužnik kasni s isplatama ...

rrif - 8.2021, str. 44
Zaduživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuju zaduživanja U jednoj okolnosti s davateljem kredita ugovorena je primjene valutne klauzule dok se ...

rrif - 2.2021, str. 167
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim ...

Sudska praksa
Ugovor o zajmu
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2021, str. 88
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Ugovor o zajmu čl 557 ZOO a Kako je ugovorom o zajmu određena obveza tužitelja kao zajmodavca izdati ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 157
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. srpnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

rrif - 8.2020, str. 92
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o računovodstvenim postupcima s dijelom kapitala koji je upisan a još uvijek nije uplaćen te ...

rrif - 6.2020, str. 71
Primljene kratkoročne pozajmice i ispravak vrijednosti potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži primanje i otplata kratkoročne pozajmice u različitim proračunskim godinama te ispravak vrijednosti potraživanja ...

rrif - 2.2020, str. 166
Zatezne kamate i kamate između poveznih osoba od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak Zatezne kamate uređene su Zakonom o ...

Pitanja i odgovori
Priznavanje troška kamata
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske dalje RH u razdoblju od 2011 do 2019 godine u više je navrata primalo pozajmice ...

rrif - 8.2019, str. 126
Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Osim zateznih kamata ...

rrif - 3.2019, str. 105
Pozajmica i donacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje dana pozajmica novca otpis nevraćene pozajmice te ...

rrif - 2.2019, str. 155
Kamate od 1. siječnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Osim zateznih kamata ...

pip - 1.2019, str. 30
Novosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U 2019 godini poslodavac svojim zaposlenicima tijekom 2019 godine može neoporezivo isplatiti dio plaće Nasuprot tome postroženi su uvjeti vezani ...

rrif - 1.2019, str. 19
Aktualnosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

S početkom godine na snagu će stupiti izmjene poreznih propisa i propisa iz područja obveznih doprinosa Promjene su brojne ...

rrif - 12.2018, str. 21
Izmjene i dopune Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

1 Trinaesta plaća i ostale neoporezive naknade do 5 000 00 kn 2 Izmjene poreznih razreda kod oporezivanja plaće i ...

rrif - 11.2018, str. 59
Računovodstveni položaj potraživanja od zaposlenih
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ines NOVAKOVIĆ , mag. oec. i ovl. rač.

Poslodavac u svom poslovanju može imati evidentirana potraživanja od zaposlenih koja se mogu razlikovati ovisno o vrsti tražbine po ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.09.2018.

Objavljen je broj 10 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za listopad 2018 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Uvodnik U ...

Vijesti
Najavljene su promjene u oporezivanju od 1. siječnja 2019.
Srijeda, 29.08.2018.

Nastavak porezne reforme donosi od sljedeće godine neke promjene u oporezivanju Na portalu e Savjetovanja dostupni su prijedlozi zakona Na ...

rrif - 7.2017, str. 15
Odobravanje zajmova fizičkim osobama
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Trgovačka društva i drugi gospodarski subjekti u svojoj poslovnoj praksi osim što novac koriste za plaćanje obveza prema dobavljačima ...

Knjiga
Članovi društva, članovi uprave i prokuristi
23.06.2017

Iz tiska je izišao priručnik koji će na jednom mjestu omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih računovodstvenih i poreznih propisa ...

Naslovnica knjige: Članovi društva, članovi uprave i prokuristi
Vijesti
Neka pitanja u svezi obrasca PD-IPO
Četvrtak, 27.04.2017.

Sastavljanje Izvještaja o poslovnim događajima s povezanim osobama kao priloga godišnjoj prijavi poreza na dobit računovođama pričinjava goleme probleme ...

rrif - 4.2016, str. 154
Ugovorne i zatezne kamate u sustavu poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kamate na posudbe zajmove i kredite obračunavaju se u redovnom tijeku transakcija kao ugovorne kamate a kada dužnik kasni s ...

Mišljenja
Povremene financijske transakcije
Petak, 26.02.2016, 410-01/16-01/188

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Petak, 18.12.2015, 410-19/15-01/415

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Četvrtak, 29.10.2015.

U stručnim krugovima je visina eskontne stope bila prijeporom s obzirom na to u čiju korist je kao takva bila ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2014.
Subota, 31.01.2015, 410-19/15-01/51

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu
Četvrtak, 30.01.2014, 410-01/14-01/267

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje i podnošenje konačnog obračuna PDV-a za 2012. godinu
Petak, 15.02.2013, 410-01/13-01/899

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman kamata na zajmove između povezanih osoba
Srijeda, 02.01.2013, 410-01/12-01/2813

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2011. godinu
Petak, 13.01.2012, 410-01/12-01/85

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
PRIVATNI TROŠKOVI ČLANA DRUŠTVA
Ponedjeljak, 06.06.2011.

Kako treba postupiti kada robu i usluge za privatne potrebe člana društva plaća društvo?

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2010. godinu
Četvrtak, 10.03.2011, 410-01/11-01/123

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Promjene u oporezivanju plaća i drugih dohodaka
Ponedjeljak, 28.06.2010.

Prema odredbama toga Zakona plaće koje se isplaćuju od 1 srpnja bez obzira na to u kojem su prethodnom mjesecu ...

Vijesti
U 2010. s izmijenjenim PDV-om
Srijeda, 23.12.2009.

U sustavu PDV a sve postaje složenije od 1 I 2010 Jedni prometi nabave mogu se odigrati prema jednim pravilima ...

rrif - 6.2009, str. 62
Isplate bivšem radniku - doprinosi kao drugi dohodak, a porezi kao plaća
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Stupanjem na snagu Zakona o doprinosima Nar nov br 84 08 i 152 08 tj od 1 siječnja 2009 pri ...

rrif - 8.2007, str. 62
Kamate i pozajmice
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

 1. Kamate na oročena sredstva
 2. Dani zajam

rrif - 1.2007, str. 161
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2006.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Do 31 siječnja 2007 poslodavci su obvezni dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu izviješće o isplaćenim plaćama plaćenim ...