U 2010. s izmijenjenim PDV-om

Datum: 23.12.2009, Srijeda
Autor: V.B.

U sustavu PDV-a sve postaje složenije od 1. I. 2010. Jedni prometi (nabave) mogu se "odigrati" prema jednim pravilima a isporuke prema drugima. Priznavanje pretporeza u nabavama ne znači da je to i konačno, a na neke isporuke usluga ne mora se obračunati PDV, neke su oslobođene, itd.

Gotovo neprimjetno su sredinom godine (23. srpnja 2009.) obavljene značajne izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 87/09.). Najveće izmjene provedene su u dijelu koji se odnosi na oslobođenja (čl. 11., 12. i 13.). Ukinuta je tzv. "vlastita potrošnja", no zato su uvedena pravila podjele pretporeza kod nabave određenih dobara i usluga, odnosno obveza  naknadnog obračunavanja poreza. Promjene se protežu kroz cijeli Zakon tako da se postojeći Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost morao  zamijeniti novim (objava u Nar. nov., br. 149/09. od  15.  prosinca 2009.).

Dugo se čekalo na usklađivanje ovog poreza s odredbama Zakona o porezu na dobitak glede promjene načina oporezivanja besplatno danih uzoraka u promidžbene svrhe ili povremeno davanje darova u vrijednosti do 80,00 kn osobama koje su u nekoj poslovnoj vezi s poduzetnikom. Na to se od 1. I. 2010.  prilikom besplatnog davanja uzoraka i proizvoda  male vrijednosti u svrhu promidžbe i sl. do 80,00 kn  ne mora  obračunavati PDV unatoč tome što je kod nabave priznat  pretporez.

Uvedeno je pravilo razmjernog priznavanja pretporeza kod ulaznih računa za troškove reprezentacije i kod nabave osobnih automobila i dr. sredstava za osobni  prijevoz, odnosno troškova servisa (održavanja) istih sredstava. To pravilo se prema našoj preporuci moglo koristiti i do sada (iako su neki dugo vremena prihvaćali rješenja iz "stručne" literature o priznavanju ukupnog pretporeza a potom su izdavali vlastite računa da bi poništili nepriznati dio pretporeza), no od početka 2010. to postaje zakonska obveza, a rezultat toga je i Knjiga I-RA za vlastitu potrošnju, kredite i  pozajmice.

Pravilnik o PDV-u donio je nekoliko značajnih novosti. Već smo pred nekoliko dana u ovim vijestima opisali dugo očekivano rješenje prema kojemu kamate na dane zajmove neće biti oporezive. To je rezultat ukidanja tzv. "institucionalnog načela pri oslobođenju financijskih usluga koje su do sada mogle  "uživati" samo banke i dr. financijske institucije, a od nove godine oslobođenje kamata odnosi se na sve poduzetnike koji imaju takvu vrstu isporuke financijske usluge.

Objavili smo i radosnu vijest za poduzetnike u djelatnosti graditeljstva koja proizlazi iz unošenja službenog mišljenja MF u tekst Pravilnika  o PDV-u. Tako će se "disciplinirati" onaj dio poreznog nadzora koji nije poštivao vlastito stajalište pa su to bili izvori mnogih problema.

OIB postaje obvezni dio računa koji se izdaje od nove godine (izmjena čl. 15. Zakona o PDV-u). Račun trebaju izdavati i poduzetnici koji su oslobođeni PDV-a u cijelosti ili djelomično (banke, ustanove za obrazovanje, zdravstvene ustanove, osiguravajuća društva).

Novosti što ih donose ove promjene objašnjavaju se u našem časopisu RRiF br. 1/10. u rubrici POREZI.

Pročišćeni tekst Zakona i Pravilnika o PDV-u daje se u našem najnovijem PRIRUČNIKU ZA PRIMJENU PDV-a,  IV. izdanje 2010.  koje izlazi sredinom siječnja, a sadrži komentare i objašnjenja za primjenu tog poreza.

Preporučamo i naš veliki RRiF-ov POREZNI PRIRUČNIK 2010. koji sadrži cjelokupni fiskalni sustav RH u pročišćenom ili originalnom tekstu sa objašnjenjima, službenim stajalištima i sudskom praksom. Posebno ističemo obradu Općeg poreznog zakona s naputcima i obrascima za slučaj poreznog postupka (prigovor, žalba, tužba i dr.). Sve ovo možete naručiti na našoj adresi na odjeljku "narudžbe".

Povratak na vijesti