Kamate od 1. siječnja 2019. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
Članak:
Kamate od 1. siječnja 2019. godine
Stranica:
155.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Osim zateznih kamata, Zakonom o obveznim odnosima uređene su još i najviše ugovorne kamate u trgovačkim i drugim odnosima.

1. Zatezne kamate
2. Ugovorne kamate
3. Kamate između poveznih osoba
4. Kamate na pozajmice fizičkim osobama

Hashtags:
#PoslovneFinancije