Računovodstvo, revizija i financije 2/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Novosti u ovrsi na plaći u 2019. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Što donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Novosti u vezi s neoporezivim primitcima u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Oporezivanje „iznajmljivača“ prema novom Pravilniku u 2019. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Knjigovodstvo događaja nastalih nakon izvještajnog razdoblja
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni tretman goodwilla
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo društva u stečaju
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Prekršaji i druge kazne u vezi s financijskim izvještajima
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ustup potraživanja i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Oročenje novca i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno motrište vrijednosnih kupona
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2018. godinu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obračun poreza po tonaži broda za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
(Ne)oporezive stipendije i potpore
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2018. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Porezna transparentnost u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Kamate od 1. siječnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Provedbeni propisi u sustavu sprječavanja pranja novca
Autor: Ante BILUŠ , dipl. iur.
Rad i obavljanje djelatnosti umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novo uređenje plaćanja komunalnog doprinosa
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novo postupanje s plastičnim vrećicama za nošenje
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi Zakon o tržištu rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ustup potraživanja – cesija (II. dio)
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Pravno motrište spajanja d.o.o-a
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Novi Zakon o zakladama
Autor: Kristina BOSNIĆ , dipl. iur.
Praksa središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.