Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 2.2019, str. 15
Novosti u ovrsi na plaći u 2019. godini
rrif - 2.2019, str. 18
Što donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
rrif - 2.2019, str. 25
Novosti u vezi s neoporezivim primitcima u 2019. godini
rrif - 2.2019, str. 29
Oporezivanje „iznajmljivača“ prema novom Pravilniku u 2019. godini
rrif - 2.2019, str. 33
Knjigovodstvo događaja nastalih nakon izvještajnog razdoblja
rrif - 2.2019, str. 37
Računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a
rrif - 2.2019, str. 43
Računovodstveni i porezni tretman goodwilla
rrif - 2.2019, str. 49
Računovodstvo društva u stečaju
rrif - 2.2019, str. 60
Prekršaji i druge kazne u vezi s financijskim izvještajima
rrif - 2.2019, str. 68
Ustup potraživanja i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 2.2019, str. 72
Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu u neprofitnom računovodstvu
rrif - 2.2019, str. 74
Oročenje novca i nerecipročni prihodi
rrif - 2.2019, str. 81
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
rrif - 2.2019, str. 83
Porezno motrište vrijednosnih kupona
rrif - 2.2019, str. 91
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2018. godinu
rrif - 2.2019, str. 99
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2018. godinu
rrif - 2.2019, str. 110
Obračun poreza po tonaži broda za 2018. godinu
rrif - 2.2019, str. 125
(Ne)oporezive stipendije i potpore
rrif - 2.2019, str. 131
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
rrif - 2.2019, str. 140
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2018. godinu
rrif - 2.2019, str. 143
Porezna transparentnost u EU-u
rrif - 2.2019, str. 154
Kamate od 1. siječnja 2019. godine
rrif - 2.2019, str. 155
Provedbeni propisi u sustavu sprječavanja pranja novca
rrif - 2.2019, str. 159
Rad i obavljanje djelatnosti umirovljenika
rrif - 2.2019, str. 162
Novo uređenje plaćanja komunalnog doprinosa
rrif - 2.2019, str. 173
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
rrif - 2.2019, str. 178
Novo postupanje s plastičnim vrećicama za nošenje
rrif - 2.2019, str. 185
Novi Zakon o tržištu rada
rrif - 2.2019, str. 186
Ustup potraživanja – cesija (II. dio)
rrif - 2.2019, str. 192
Pravno motrište spajanja d.o.o-a
rrif - 2.2019, str. 197
Novi Zakon o zakladama
rrif - 2.2019, str. 202
Praksa središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave
rrif - 2.2019, str. 207
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike
rrif - 2.2019, str. 213
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 2.2019, str. 215
Novi propisi
rrif - 2.2019, str. 222
Stručne informacije
rrif - 2.2019, str. 232